Cazane electrice

Față de celelalte tipuri de încălzire, încălzirea electrică oferă avantaje însemnate:

  • costuri de instalare și montaj reduse
  • nu există costuri de depozitare pentru agentul termic
  • nu se pune problema aprovizionării combustibilului
  • costurile de întreținere sunt reduse, nu este nevoie de curățirea cazanului
  • se poate monta simplu în casele existente
  • se există miros neplãcut de gaze arse
  • nu există pericol de scurgere de gaz sau de motorină.

În clãdirile noi, având izolație termică îmbunătățită, este nevoie de putere termică din ce în ce mai redusă. În asemenea cazuri, un aparat cu putere termică maximă de 9 sau 12 kW este destul pentru încălzirea unei locuințe de 100 m2. Astfel, în perioada de încălzire este nevoie în mediu de maxim 6 - 10 kW putere de încălzire.
Această putere poate fi obținută mult mai rentabil pe cale electrică, deoarece chiar și cele mai mici cazane cu combustibil lichid sau gazos au puterea minimă mult peste această valoare, astfel se va plăti în zadar puterea mare instalată.

Centrale electrice Laing centrale Laing
Centrale electrice Protherm centrale Protherm