Clina - Încălzire/ răcire capilară

Pur şi simplu cea mai bună soluţie !!!

Noile metode de control al ambientului clădirii
Controlul climei la clădiri moderne este acum supus unor cerințe stricte. Sistemele clasice, cum ar fi sistemele de ventilație sau sistemele de încălzire statice, vor atinge curând limitele lor atunci când este vorba de a oferi un confort optim, cu un spațiu minim și un necesar redus de energie.

Tehnologia covoarelor din tuburi capilare Clina, sparge aici complet limitele și se bazează pe condițiile naturale. Covorașele din tuburi capilare din material plastic flexibil, sunt instalate doar sub suprafața de finisare a încăperii, oferind astfel un control sensibil al temperaturii tavanelor, pereților sau pardoselii. Aici energia este transferată între utilizatori și suprafețele active, în principal prin radiație, ceea ce corespunde condițiilor naturale care predomină în reglarea temperaturii tuturor corpurilor ființelor vii. Prin urmare, oamenii din încăperile care sunt încălzite sau răcite cu sistemele de tuburi capilare Clina, demonstrat, se simt bine iar productivitatea lor creşte.
Dacă este necesar, sistemul de control al temperaturii suprafețelor poate fi suplimentat cu conducte de răcire și/sau cu rulouri de răcire, caz în care energia este transferată prin convecție la aerul din încăpere. Acesta este, de asemenea, un "sistem silenţios de răcire", în care nu există nici o creştere sau propagare de zgomote deranjante, acestea fiind excluse structural. Din moment ce aceste componente convective sunt în același timp capabile să dezumidifice, toate cerințele climatice și de putere pot fi îndeplinite în mod fiabil, cu o combinație de suprafețele active cu covoraşele de tub capilar Clina și componente convective Clina. Sistemul special de tub capilar Clina încurajează utilizarea energiilor de regenerare, deoarece atât încălzirea cât și răcirea pot fi realizate la temperaturi extrem de moderate (încălzire: 28-32°C, răcire: 16-20°C).

În comparație cu alte sisteme de control al temperaturii de suprafață, care sunt adesea extrem de inerte, sistemul de covoraşe cu tub capilar Clina este recunoscut ca un sistem ce furnizează încălzirea / răcirea mai rapidă a suprafețelor încăperii. Creșterea rezultată în confort, simultan cu reducerea consumului de energie, reprezintă beneficii atât pentru utilizator cât și pentru mediu. Cu sistemul de covoraşe cu tuburi capilare Clina, vă aflați deja pe drumul spre satisfacerea cerințelor viitoare în ceea ce privește sistemele extrem de economice, durabile, care sunt ideale în utilizarea optimă a energiilor cu temperaturi joase de funcţionare.


Comportarea încălzirii în funcţie de diferite sisteme de încălzire (temp. media a apei- 28°C; temp. camerei- 20°C):
Clina FOLIMAT în tencuială – timp de reacţie 15 min.;
Clina OPTIMAT în şapă de 40 mm – timp de reacţie 1 h;
Sistem convenţional de ţeavă cu pas de 150 mm în şapă – timp de reacţie 4 h;
Sistem convenţional de ţeavă cu pas de 250 mm în şapă – timp de reacţie 6 - 8 h.

Avantajele sistemului de tuburi capilare Clina faţă de sistemele convenţionale:
Avantajele în concepţia de PROIECTARE:

 • Tehnologie “invizibilă”- nu se văd corpuri statice de încălzire sau răcire;
 • Cerinţe minime de spaţiu; nu sunt tubulaturi; nu sunt cheltuieli de întreţinere; la clădirile încălzite/răcite cu Clina, se economiseşte spaţiu, energie, timp, manoperă;
 • Adaptabilitate maximă la orice formă geometrică a suprafeţelor pe care se aplică sistemele capilare Clina;
 • Cel mai economic sistem la aplicaţiile de modernizare a clădirilor.


Avantajele în FUNCŢIONARE:

 • Câmp termic omogen de joasă temperatură, cu eficienţă maximă şi confort maxim, datorită radiaţiei suprafeţelor mari;
 • Control separat al circuitelor şi zonelor aferente diferitelor funcţii ale încăperilor, reacţie foarte scurtă a sistemului;
 • Încălzire şi răcire cu acelaşi sistem, cu aceleaşi suprafeţe;
 • Funcţionare perfect silenţioasă, lipsa curenţilor de aer, temperaturi joase de radiaţie - sub valoarea temperaturii corpului uman, confort termic superior (conform studiilor de specialitate, Clina asigură cel mai confortabil climat dintre toate tipurile de încălzire şi răcire existente la ora actuală la nivel global).


Avantajele în STABILITATE:

 • Nu sunt probleme de funcţionare, nu sunt depuneri de calcar (fenomenul de depunere apare la temperaturi de peste 50°C, Clina funcţionează la temperatura maximă de 36°C);
 • Nu apare fenomenul de coroziune, nu sunt depuneri de nămol sau de nisip, toate elementele componente fiind din polipropilenă specială (brevet Clina- cod culoare patentat), pompe cu rotor din bronz, schimbător de căldură cu plăci din inox;
 • Proprietăţile speciale ale polipropilenei, rezistenţa deosebită la fenomenul de îmbătrânire, condiţiile de joasă temperaură şi de joasă presiune în cursul funcţionării asigură sistemelor Clina durata de viaţă de minim 60 ani.


COSTURI REDUSE de investiţie:

 • Încălzire şi răcire într-un singur sistem;
 • Datorită temperaturilor reduse de funcţionare (28....32°C încălzire şi 16...17°C răcire) avem următoarele avantaje:
  1.  eficienţă termică deosebită în regim de încălzire şi răcire la COP maxim;
  2.  pierderile de căldură sunt neglijabile;
  3.  cele mai optime soluţii de alimentare cu energie termică de la surse  regenerabile (pompe de căldură, energie solară, energie geotermică, etc.);
 • Cheltuieli minime de întreţinere. (numai verificare periodică).